Trudie Labuschagne's webpagina

De menora in woord en beeld

Een studie over de vorm, functie en betekenis van de menora
in het Oude Testament en de latere symboliek

Doctoraalsciptie Rijksuniversiteit Groningen (1993)