Zin en onzin over God

Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen

door

Casper J. Labuschagne


Inleiding en inhoudsopgave

1. Het godsbesef en het spreken over God

2. Het godsbeeld van het Oude Testament

3. Het handelen van God in de wereld

4. Gods schepping en zijn schepselen

5. God en het probleem van het kwaad

6. Gods heerschappij in de wereld

7. Onderweg naar het Godsrijk


U kunt de verschillende hoofdstukken openen als pdf-bestanden en gratis downloaden.

Klik hier om Adobe Reader te downloaden