Wat zegt de Bijbel in Gods Naam

Nieuwe bijbeluitleg en hedendaags godsgeloof

door

Casper J. Labuschagne


Voorwoord en inhoudsopgave

1. Verantwoording van een bijbelgeleerde

2. Bijbelwetenschap en bijbelgeloof

3. Waar blijven we dan?

4. De oud-Israelitische godsvoorstelling

5. Over het spreken van God gesproken

6. Modern mens zijn en in God blijven geloven


U kunt de verschillende hoofdstukken openen als pdf-bestanden en gratis downloaden.

Klik hier om Adobe Reader te downloaden