DE MENORA IN WOORD EN BEELD


Voorwoord, inhoudsopgave en inleiding (blz. 1-3)


1 De menora in teksten van het Oude Testament (blz. 4-5)

2 De menora in het heiligdom (blz. 6-44)

3 De menora in het visioen van Zacharja (blz. 45-68)

4 De vorm van de menora (blz. 69-84)

5 De functie en de betekenis van de menora (blz. 85-107)

6 De latere symboliek van de menora (blz. 108-124)

7 Samenvatting en conclusie (blz. 125-127)


Hebreeuwse teksten en tellingen (blz. 128-130)

Gebruikte afkortingen, geraadpleegde literatuur, verantwoording afbeeldingen (blz. 131-143)
U kunt de verschillende hoofdstukken openen als pdf-bestanden en gratis downloaden.

Klik hier om Adobe Reader te downloaden.


Terug