Casper Labuschagne's Homepage

Have you visited a page earlier? Then please remember to click on the refresh button of your browser (top-left corner) to get the latest version.General Introduction to Logotechnical Analysis


Numerical Features of the Hebrew Bible


Numerical Features of the Psalms and Other Selected Texts


Numerical Secrets of the Bible. Introduction to Biblical Arithmology


Artikelen, boeken en lezingen


Trudie Labuschagne's webpagina

    Investigation into the Form and Symbolism of the Menorah:
    De menora in woord en beeld. Een studie over de vorm, functie en betekenis van de menora in het Oude Testament en de latere symboliek (Doctoraalscriptie Faculteit der Godgeleerdheid - Rijksuniversiteit Groningen - 1993).

Geschiedenis van de familie Labuschagne

Bijgewerkt: 15 maart 2019